لیست قیمت ها

عنوانقیمتعملیات
کتان دورو ویزیتی تومان۲۰۰٬۰۰۰
کتان یکرو ویزیتی تومان۱۸۰٬۰۰۰
تراکت و سربرگ تحریر A3 معمولی (29.40) 80 گرمی دورو تومان۸۸۵٬۰۰۰
سلفون براق دورو تومان۲۴۰٬۰۰۰
سلفون براق طلاکوب دورو تومان۳۸۰٬۰۰۰
سلفون براق یکرو تومان۱۷۵٬۰۰۰
سلفون مات دورو تومان۲۴۰٬۰۰۰
سلفون مات طلاکوب دورو تومان۳۸۰٬۰۰۰
سلفون مات یکرو تومان۱۷۵٬۰۰۰
سلفون مخملی دورو تومان۳۶۵٬۰۰۰
سلفون مخملی یکرو تومان۳۳۰٬۰۰۰
کارت ویزیت گلاسه بدون روکش دورو تومان۱۴۵٬۰۰۰
کارت ویزیت گلاسه بدون روکش یکرو تومان۱۳۰٬۰۰۰
کتان دو رو طلاکوب تومان۴۳۰٬۰۰۰
کتان یکرو طلاکوب تومان۴۰۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
طلاکوب pvc تومان۱٬۳۰۰٬۰۰۰
PVC برفکی 300 میکرون 500 تایی تومان۲۳۷٬۰۰۰
PVC برفکی 800میکرون 500 تایی طلاکوب تومان۷۰۰٬۰۰۰
پی وی سی برفکی(نیمه شفاف) یکرو تومان۳۳۰٬۰۰۰
پی وی سی دورو تومان۰
پی وی سی نیمه شفاف یکرو تومان۰
عنوانقیمتعملیات
لمینت براق طلاکوب (طلاکارت) تومان۷۱۰٬۰۰۰
لمینت مات طلاکوب (طلا کارت) تومان۱٬۲۵۰٬۰۰۰
لمینت مات ویزیتی تومان۴۸۵٬۰۰۰
تراکت و سربرگ تحریر A3 معمولی (29.40) 80 گرمی دورو تومان۸۸۵٬۰۰۰
سلفون براق طرح موج تومان۳۵۰٬۰۰۰
سلفون براق سایز لمینیتی دورو تومان۲۶۸٬۰۰۰
سلفون براق سایز لمینیتی یکرو تومان۲۶۸٬۰۰۰
سلفون براق سایزلمینیتی طلاکوب تومان۵۵۰٬۰۰۰
سلفون مات سایز لمینیتی یکرو تومان۲۶۸٬۰۰۰
سلفون مات سایز لمینیتی دورو تومان۲۶۸٬۰۰۰
سلفون مات سایزلمینیتی طلاکوب تومان۵۷۰٬۰۰۰
سلفون مات طرح موج تومان۳۵۰٬۰۰۰
سلفون مخملی سایز لمینتی تومان۴۸۰٬۰۰۰
سلفون مخملی سایز لمینتی طلاکوب تومان۷۹۵٬۰۰۰
کارت ویزیت مخملی سایز لمینیتی تومان۵۶۰٬۰۰۰
کتان سایز لمینتی دورگرد تومان۲۵۸٬۰۰۰
کتان سایز لمینتی طلاکوب تومان۵۶۰٬۰۰۰
کتان لمینت تومان۴۷۰٬۰۰۰
کتان لمینت طلاکوب تومان۸۰۰٬۰۰۰
کتان لمینت طلاکوب مربعی تومان۵۵۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
سلفون براق سایز لمینتی 500 تایی تومان۱۷۵٬۰۰۰
سلفون مات سایز لمینتی 500 تایی تومان۱۷۵٬۰۰۰
PVC برفکی 800میکرون 500 تایی طلاکوب تومان۷۰۰٬۰۰۰
لمینیت براق 500 تایی تومان۲۶۰٬۰۰۰
لمینیت برجسته 500 تایی تومان۳۸۰٬۰۰۰
لمینیت برجسته مربعی 500 تایی تومان۲۸۵٬۰۰۰
لمینیت مات 500 تایی تومان۵۴۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
سلفون براق مربعی تومان۲۴۸٬۰۰۰
سلفون مات مربعی تومان۲۴۸٬۰۰۰
کتان لمینت مربع تومان۳۵۰٬۰۰۰
کتان لمینت مربع طلاکوب تومان۵۵۰٬۰۰۰
لمینت براق مربع تومان۲۸۵٬۰۰۰
لمینت برجسته مخملی مربع تومان۵۲۰٬۰۰۰
لمینت برجسته مربع تومان۳۳۰٬۰۰۰
لمینت برجسته مربع طلاکوب تومان۵۲۵٬۰۰۰
لمینت مات مربع تومان۸۱۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
برچسب CD تومان۱٬۲۰۰٬۰۰۰
برچسب اموال تومان۴۰۰٬۰۰۰
برچسب شیشه ای 8 روزه تومان۴۶۰٬۰۰۰
برچسب متالایز 30 روزه تومان۵۰۰٬۰۰۰
لیبل بدون روکش تومان۱۸۰٬۰۰۰
لیبل بدون روکش طلاکوب تومان۲۴۰٬۰۰۰
لیبل سلفون براق تومان۱۹۵٬۰۰۰
لیبل سلفون براق طلاکوب تومان۲۶۰٬۰۰۰
لیبل سلفون مات تومان۱۹۰٬۰۰۰
لیبل سلفون مات طلاکوب تومان۲۶۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
ست اداری تحریر 100 گرم تومان۲٬۸۹۵٬۰۰۰
ست اداری تحریر 80 گرم تومان۲٬۴۷۵٬۰۰۰
ست اداری کتان 120 گرم تومان۳٬۴۹۵٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
ست اداری تحریر 100 گرم تومان۳٬۲۲۵٬۰۰۰
ست اداری تحریر 80 گرم تومان۲٬۹۲۰٬۰۰۰
ست اداری کتان 120 گرم تومان۳٬۸۲۵٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
پاکت A3 تحریر 80 گرم تومان۲٬۳۰۰٬۰۰۰
پاکت A4 تحریر 80 گرم تومان۱٬۷۸۰٬۰۰۰
پاکت A5 تحریر 80 گرم تومان۹۴۰٬۰۰۰
پاکت ملخی تحریر 80 گرم تومان۹۸۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
پاکت تحریر 100 گرم A3 / هزارتایی تومان۳٬۵۵۰٬۰۰۰
پاکت تحریر 100 گرم A4 / هزارتایی تومان۱٬۸۶۸٬۰۰۰
پاکت تحریر 100 گرم A5 / هزارتایی تومان۱٬۰۲۷٬۰۰۰
پاکت تحریر 100 گرم ملخی / هزارتایی تومان۸۵۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
پاکت A4 تحریر ایرانی تومان۷۸۰٬۰۰۰
پاکت A5 تحریر ایرانی تومان۴۸۰٬۰۰۰
پاکت ملخی تحریر ایرانی تومان۷۸۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
پاکت A3 گلاسه 135 گرم تومان۳٬۹۸۰٬۰۰۰
پاکت A4 گلاسه 135 گرم تومان۲٬۰۷۵٬۰۰۰
پاکت A5 گلاسه 135 گرم تومان۱٬۱۳۱٬۰۰۰
پاکت ملخی گلاسه 135 گرم تومان۱٬۰۱۹٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
پاکت A4 گلاسه 170 گرم تومان۲٬۵۵۸٬۰۰۰
پاکت A5 گلاسه 170 گرم تومان۱٬۴۸۵٬۰۰۰
پاکت ملخی گلاسه 170 گرم تومان۱٬۱۷۷٬۰۰۰
گلاسه 170 گرمی A4 استاندارد یکرو تومان۷۲۰٬۰۰۰
گلاسه 170 گرمی A4 دورو تومان۶۵۸٬۰۰۰
گلاسه 170 گرمی A5 یکرو تومان۲۴۰٬۰۰۰
گلاسه 170 گرمی A5 استاندارد یکرو تومان۳۶۰٬۰۰۰
گلاسه 170 گرمی A5 دورو تومان۳۷۲٬۰۰۰
گلاسه 170 گرمی A6 دورو تومان۲۱۸٬۰۰۰
گلاسه 170 گرمی A6یکرو تومان۱۹۹٬۰۰۰
گلاسه 170 گرمی B4 دورو تومان۹۱۵٬۰۰۰
گلاسه 170 گرمی B5 دورو تومان۴۷۰٬۰۰۰
گلاسه 170 گرمی B5 یکرو تومان۳۸۵٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
پاکت کتان 120 گرم A3 / هزارتایی تومان۴٬۲۹۰٬۰۰۰
پاکت کتان 120 گرم A4 / هزارتایی تومان۲٬۴۰۵٬۰۰۰
پاکت کتان 120 گرم ملخی / هزارتایی تومان۱٬۱۱۰٬۰۰۰
پاکت کتان120 گرم A5 / هزارتایی تومان۱٬۳۲۲٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
پاکت A4 کرافت تومان۱٬۱۴۸٬۰۰۰
پاکت A5 کرافت تومان۶۰۳٬۰۰۰
پاکت ملخی کرافت تومان۵۱۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
پاکت طلاکوب گلاسه 135 گرم A3 تومان۲٬۷۵۰٬۰۰۰
پاکت طلاکوب گلاسه 135 گرم A4 تومان۱٬۶۳۵٬۰۰۰
پاکت طلاکوب گلاسه 135 گرم A5 تومان۹۰۰٬۰۰۰
پاکت طلاکوب گلاسه 135 گرم ملخی تومان۸۰۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
پاکت طلاکوب تحریر 80 گرم A3 تومان۱٬۹۹۵٬۰۰۰
پاکت طلاکوب تحریر 80 گرم A4 تومان۱٬۲۰۰٬۰۰۰
پاکت طلاکوب تحریر 80 گرم A5 تومان۷۸۰٬۰۰۰
پاکت طلاکوب تحریر 80 گرم ملخی تومان۶۷۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
پاکت طلاکوب تحریر ایرانی A4 تومان۱٬۲۰۰٬۰۰۰
پاکت طلاکوب تحریر ایرانی A5 تومان۷۵۰٬۰۰۰
پاکت طلاکوب تحریر ایرانی ملخی تومان۷۸۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
گلاسه 170 گرمی A4 تومان۸۳۵٬۰۰۰
گلاسه 170 گرمی A4 استاندارد تومان۸۷۵٬۰۰۰
گلاسه 170 گرمی A5 استاندراد تومان۴۵۹٬۰۰۰
گلاسه 170 گرمی A6 تومان۳۰۰٬۰۰۰
گلاسه 170 گرمی B5 تومان۵۶۹٬۰۰۰
گلاسه 170 گرمی A5 تومان۴۲۵٬۰۰۰
گلاسه 170 گرمی B4 تومان۱٬۱۱۹٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
گلاسه 170 گرمی A4 تومان۹۵۵٬۰۰۰
گلاسه 170 گرمی A5 تومان۵۴۰٬۰۰۰
گلاسه 170 گرمی A6 تومان۳۴۸٬۰۰۰
گلاسه 170 گرمی B4 تومان۱٬۳۸۸٬۰۰۰
گلاسه 170 گرمی B5 تومان۶۹۵٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
گلاسه 135گرمی A5 تومان۴۸۰٬۰۰۰
گلاسه 135گرمی B4 تومان۱٬۳۵۰٬۰۰۰
گلاسه 135گرمی 10×10 تومان۱۹۵٬۰۰۰
گلاسه 135گرمی 10×20 تومان۳۳۰٬۰۰۰
گلاسه 135گرمی A4 تومان۹۰۰٬۰۰۰
گلاسه 135گرمی A4 استاندارد تومان۹۸۰٬۰۰۰
گلاسه 135گرمی A5 استاندراد تومان۴۷۰٬۰۰۰
گلاسه 135گرمی A6 تومان۲۸۰٬۰۰۰
گلاسه 135گرمی B5 تومان۶۲۰٬۰۰۰
گلاسه 135گرمی B6 تومان۳۵۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
گلاسه 135گرمی 10×10 تومان۲۹۰٬۰۰۰
گلاسه 135گرمی B6 تومان۴۶۸٬۰۰۰
گلاسه 135گرمی 10×20 تومان۴۴۰٬۰۰۰
گلاسه 135گرمی A4 تومان۱٬۱۲۰٬۰۰۰
گلاسه 135گرمی A5 تومان۵۸۰٬۰۰۰
گلاسه 135گرمی A6 تومان۳۲۰٬۰۰۰
گلاسه 135گرمی B4 تومان۱٬۷۰۰٬۰۰۰
گلاسه 135گرمی B5 تومان۸۹۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
تحریر 80 گرم B4 تومان۱٬۱۰۰٬۰۰۰
تحریر 80 گرم 10×10 تومان۱۴۰٬۰۰۰
تحریر 80 گرم 10×20 تومان۲۵۰٬۰۰۰
تحریر 80 گرم A4 تومان۸۲۰٬۰۰۰
تحریر 80 گرم A5 تومان۴۲۵٬۰۰۰
تحریر 80 گرم A6 تومان۱۹۰٬۰۰۰
تحریر 80 گرم B5 تومان۴۵۰٬۰۰۰
تحریر 80 گرم B6 تومان۲۳۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
تراکت تحریر 80 گرم A5 تومان۴۲۰٬۰۰۰
تراکت تحریر 80 گرم B6 تومان۳۵۰٬۰۰۰
تراکت تحریر 80 گرم 10×10 تومان۱۸۰٬۰۰۰
تراکت تحریر 80 گرم 10×20 تومان۳۲۸٬۰۰۰
تراکت تحریر 80 گرم A4 تومان۸۷۰٬۰۰۰
تراکت تحریر 80 گرم A6 تومان۲۱۵٬۰۰۰
تراکت تحریر 80 گرم B4 تومان۱٬۳۵۰٬۰۰۰
تراکت تحریر 80 گرم B5 تومان۶۸۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
تحریر 80 گرم A5 تومان۳۷۵٬۰۰۰
تحریر 80 گرم A4 تومان۷۵۸٬۰۰۰
تحریر 80 گرم A6 تومان۲۰۵٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
تحریر 80 گرم A5 تومان۵۸۵٬۰۰۰
تحریر 80 گرم A6 تومان۳۱۰٬۰۰۰
تحریر 80 گرم A4 تومان۱٬۱۰۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
تراکت تحریر ایرانی 20×10 تومان۱۴۰٬۰۰۰
تراکت تحریر ایرانی A4 تومان۲۶۵٬۰۰۰
تراکت تحریر ایرانی A5 تومان۱۳۳٬۰۰۰
تراکت تحریر ایرانی A6 تومان۶۶٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
تراکت کرافت 80 گرمی A4 تومان۳۵۵٬۰۰۰
تراکت کرافت 80 گرمی A5 تومان۱۷۵٬۰۰۰
تراکت کرافت 80 گرمی B4 تومان۴۲۰٬۰۰۰
تراکت کرافت 80 گرمی B5 تومان۲۴۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
تراکت کرافت 80 گرمی A4 تومان۴۶۵٬۰۰۰
تراکت کرافت 80 گرمی A5 تومان۲۳۲٬۰۰۰
تراکت کرافت 80 گرمی B4 تومان۶۶۰٬۰۰۰
تراکت کرافت 80 گرمی B5 تومان۳۴۵٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
پوستر تحریر 80 گرم B3یکرو تومان۱٬۶۸۰٬۰۰۰
پوستر تحریر 80 گرم دورو A3 تومان۲٬۳۹۰٬۰۰۰
پوستر تحریر 80 گرم یکرو 50*70 تومان۳٬۳۹۵٬۰۰۰
پوستر تحریر 80 گرم یکرو 45*60 تومان۳٬۰۸۰٬۰۰۰
پوستر تحریر 80 گرم یکرو 60*90 تومان۵٬۹۰۰٬۰۰۰
پوستر تحریر 80 گرم یکرو A3 تومان۱٬۵۵۰٬۰۰۰
پوستر تحریر 80 گرمی یکرو 70 *100 تومان۶٬۵۰۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
پوستر گلاسه 135 گرمی A3 دورو تومان۲٬۵۹۰٬۰۰۰
پوستر گلاسه 135 گرمی A3 یکرو تومان۱٬۸۵۰٬۰۰۰
پوستر گلاسه 135 گرمی یکرو 45*60 تومان۳٬۴۸۰٬۰۰۰
پوستر گلاسه 135 گرمی یکرو 50*70 تومان۳٬۹۰۰٬۰۰۰
پوستر گلاسه 135 گرمی یکرو 60*90 تومان۶٬۳۳۳٬۰۰۰
پوستر گلاسه 135 گرمی یکرو 100*70 تومان۷٬۴۸۰٬۰۰۰
پوستر گلاسه 135گرمی B3یکرو تومان۱٬۹۰۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
سربرگ کتان 120 گرمی A5 یکرو تومان۵۱۰٬۰۰۰
سربرگ کتان 120 گرمی A6 یکرو تومان۲۸۰٬۰۰۰
سربرگ کتان 120 گرمیA6 دورو تومان۳۳۸٬۰۰۰
سربرگ کتان 120 گرمی A5 دورو تومان۶۷۵٬۰۰۰
سربرگ کتان 120 گرمی A4 دورو تومان۱٬۳۲۸٬۰۰۰
سربرگ کتان 120 گرمی A4 یکرو تومان۱٬۰۸۰٬۰۰۰