لیست قیمت ها

عنوانقیمتعملیات
پی وی سی نیمه شفاف یکرو تومان۰
پی وی سی نیمه شفاف دورو بزرگ 7 روزه تومان۰
پی وی سی بلک کارت دورو بزرگ 7 روزه تومان۰
پی وی سی بلک کارت یکرو بزرگ 7 روزه تومان۰
پی وی سی سفید یکرو بزرگ 7 روزه تومان۰
پی وی سی سفید دورو بزرگ 7 روزه تومان۰
پی وی سی نیمه شفاف یکرو بزرگ 500 عددی 7 روزه تومان۳۰۰٬۰۰۰
استخوانی برجسته بزرگ دورو طلاکوب 18 روزه تومان۳۹۰٬۰۰۰
لمینیت مات دورو بزرگ دورو طلاکوب 15 روزه تومان۵۲۵٬۰۰۰
برچسب کوچک 10 روزه تومان۲۱۰٬۰۰۰
لمینیت براق دورو بزرگ دورو طلاکوب 15 روزه تومان۳۹۰٬۰۰۰
کتان اصلی وارداتی (آلمانی . ایتالیایی) دورو کوچک یکرو طلاکوب 15 روزه تومان۲۴۵٬۰۰۰
کتان اصلی وارداتی (آلمانی . ایتالیایی) دورو کوچک دورو طلاکوب 15 روزه تومان۲۴۵٬۰۰۰
سلفون براق دورو بزرگ دورو طلاکوب 10 روزه تومان۲۸۸٬۰۰۰
سلفون مات یکرو بزرگ یکرو طلاکوب 15 روزه تومان۳۰۸٬۰۰۰
سلفون مات یکرو بزرگ دورو طلاکوب 15 روزه تومان۳۰۸٬۰۰۰
سلفون مات دورو بزرگ یکرو طلاکوب 10 روزه تومان۳۰۸٬۰۰۰
سلفون مات دورو بزرگ دورو طلاکوب 10 روزه تومان۳۰۸٬۰۰۰
کتان اصلی وارداتی (آلمانی . ایتالیایی) یکرو کوچک یکرو طلاکوب 15 روزه تومان۲۴۵٬۰۰۰
کتان اصلی وارداتی (آلمانی . ایتالیایی) یکرو کوچک دورو طلاکوب 15 روزه تومان۲۴۵٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
پی وی سی دورو تومان۰
پی وی سی برفکی(نیمه شفاف) یکرو تومان۳۳۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
برچسب CD تومان۶۰۰٬۰۰۰
برچسب اموال تومان۲۱۰٬۰۰۰
برچسب شیشه ای 8 روزه تومان۴۶۰٬۰۰۰
برچسب متالایز 30 روزه تومان۵۰۰٬۰۰۰
برچسب سلفون براق 7 روزه تومان۸۱٬۰۰۰
برچسب بدون روکش 7 روزه تومان۷۴٬۰۰۰
برچسب سلفون براق طلاکوب 7 روزه تومان۱۴۶٬۰۰۰
برچسب بدون روکش طلاکوب 7 روزه تومان۱۴۰٬۰۰۰
برچسب سلفون مات طلاکوب 7 روزه تومان۱۴۸٬۰۰۰
برچسب سلفون مات 7 روزه تومان۸۱٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
ست اداری تحریر 80 گرم تومان۱٬۵۸۰٬۰۰۰
ست اداری تحریر 100 گرم تومان۱٬۹۹۰٬۰۰۰
ست اداری کتان 120 گرم تومان۲٬۶۲۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
ست اداری تحریر 80 گرم تومان۱٬۷۴۰٬۰۰۰
ست اداری تحریر 100 گرم تومان۲٬۷۹۰٬۰۰۰
ست اداری کتان 120 گرم تومان۲٬۴۸۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
پاکت تحریر 80 گرم تومان۰
پاکت تحریر 100 گرم تومان۰
پاکت تحریر 120 گرم تومان۰
عنوانقیمتعملیات
پاکت تحریر ایرانی 80 گرم تومان۰
عنوانقیمتعملیات
پاکت گلاسه 135 گرم تومان۰
عنوانقیمتعملیات
پاکت کتان 120 گرم تومان۰