لیست قیمت ها

عنوانقیمتعملیات
کتان یکرو ویزیتی 3 روزه تومان۸۵٬۰۰۰
کتان دورو ویزیتی 3 روزه تومان۹۵٬۰۰۰
سلفون مات (حرارتی) یکرو ویزیتی 3 روزه تومان۴۹٬۰۰۰
سلفون مات (حرارتی) دورو 5 روزه تومان۶۷٬۰۰۰
سلفون مات (حرارتی) یکرو لمینیتی 7 روزه تومان۹۱٬۰۰۰
سلفون مات (حرارتی) دورو لمینیتی 7 روزه تومان۹۱٬۰۰۰
سلفون براق(حرارتی) یکرو 3 روزه تومان۴۹٬۰۰۰
سلفون براق (حرارتی) دورو لمینیتی 7 روزه تومان۹۱٬۰۰۰
سلفون براق (حرارتی) یکرو لمینیتی 7 روزه تومان۹۱٬۰۰۰
سلفون براق (حرارتی) دورو ویزیتی 3 روزه تومان۶۱٬۰۰۰
بدون روکش یکرو ویزیتی 10 روزه تومان۵۲٬۰۰۰
بدون روکش دورو لمینیتی 10 روزه تومان۸۲٬۰۰۰
بدون روکش دورو ویزیتی 10 روزه تومان۶۵٬۰۰۰
سلفون مات (حرارتی) دورو لمینیتی 3 روزه تومان۷۸٬۰۰۰
سلفون براق (حرارتی) دورو لمینیتی 3 روزه تومان۷۸٬۰۰۰
سلفون مات (حرارتی) دورو 3 روزه تومان۶۱٬۰۰۰
سلفون براق (حرارتی) یکرو لمینیتی 3 روزه تومان۷۸٬۰۰۰
سلفون مات (حرارتی) یکرو لمینیتی 3 روزه تومان۷۸٬۰۰۰
سلفون براق(حرارتی) یکرو 5 روزه تومان۵۲٬۰۰۰
سلفون براق (حرارتی) دورو ویزیتی 5 روزه تومان۶۷٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
پی وی سی نیمه شفاف یکرو تومان۰
پی وی سی نیمه شفاف دورو بزرگ 7 روزه تومان۰
لمینیت براق دورو طلاکوب 500 عددی تومان۱۹۵٬۰۰۰
لمینیت مات دورو طلاکوب 500 عددی تومان۲۳۰٬۰۰۰
پی وی سی بلک کارت دورو بزرگ 7 روزه تومان۰
پی وی سی بلک کارت یکرو بزرگ 7 روزه تومان۰
پی وی سی سفید یکرو بزرگ 7 روزه تومان۰
پی وی سی سفید دورو بزرگ 7 روزه تومان۰
پی وی سی نیمه شفاف یکرو بزرگ 500 عددی 7 روزه تومان۳۰۰٬۰۰۰
استخوانی برجسته بزرگ دورو طلاکوب 18 روزه تومان۳۵۵٬۰۰۰
لمینیت مات دورو بزرگ دورو طلاکوب 15 روزه تومان۴۰۰٬۰۰۰
برچسب کوچک 10 روزه تومان۱۴۰٬۰۰۰
لمینیت براق دورو بزرگ دورو طلاکوب 15 روزه تومان۲۹۵٬۰۰۰
طرح کتان (مقوا گلاسه 300 گرم + اِم باس طرح کتان) دورو کوچک دورو طلاکوب 15 روزه تومان۱۹۰٬۰۰۰
طرح کتان (مقوا گلاسه 300 گرم + اِم باس طرح کتان) دورو کوچک یکرو طلاکوب 15 روزه تومان۱۴۰٬۰۰۰
طرح کتان ( مقوا گلاسه 300 گرم + اِم باس طرح کتان ) یکرو کوچک یکرو طلاکوب 15 روزه تومان۱۳۰٬۰۰۰
طرح کتان ( مقوا گلاسه 300 گرم + اِم باس طرح کتان ) یکرو کوچک دورو طلاکوب 15 روزه تومان۱۸۰٬۰۰۰
کتان اصلی وارداتی (آلمانی . ایتالیایی) دورو کوچک یکرو طلاکوب 15 روزه تومان۱۶۰٬۰۰۰
کتان اصلی وارداتی (آلمانی . ایتالیایی) دورو کوچک دورو طلاکوب 15 روزه تومان۲۱۰٬۰۰۰
سلفون براق دورو بزرگ دورو طلاکوب 10 روزه تومان۲۴۵٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
پی وی سی دورو تومان۰
پی وی سی برفکی(نیمه شفاف) یکرو تومان۲۷۵٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
برچسب CD تومان۳۰۰٬۰۰۰
برچسب اموال تومان۱۷۰٬۰۰۰
برچسب شیشه ای 8 روزه تومان۳۲۰٬۰۰۰
برچسب متالایز 30 روزه تومان۲۶۰٬۰۰۰
برچسب با روکش سلفون مات 30 روزه تومان۵۵٬۰۰۰
برچسب بدون روکش 5 روزه تومان۵۶٬۰۰۰
برچسب با روکش سلفون براق 7 روزه تومان۶۳٬۰۰۰
برچسب بدون روکش 7 روزه تومان۶۱٬۰۰۰
برچسب با روکش سلفون براق 5 روزه تومان۵۸٬۰۰۰
برچسب سلفون براق طلاکوب 7 روزه تومان۲۲۰٬۰۰۰
برچسب بدون روکش طلاکوب 7 روزه تومان۲۱۵٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
پاکت تحریر 80 گرم تومان۰
پاکت تحریر 100 گرم تومان۰
پاکت تحریر 120 گرم تومان۰
عنوانقیمتعملیات
پاکت کتان 80 گرم تومان۰