لیست قیمت ها

عنوانقیمتعملیات
سلفون مات دورو تومان۹۰٬۰۰۰
کارت ویزیت گلاسه بدون روکش یکرو تومان۶۰٬۰۰۰
کارت ویزیت گلاسه بدون روکش دورو تومان۷۵٬۰۰۰
سلفون براق یکرو تومان۶۷٬۰۰۰
سلفون براق دورو تومان۹۰٬۰۰۰
سلفون مات یکرو تومان۶۷٬۰۰۰
کتان یکرو ویزیتی تومان۱۰۳٬۰۰۰
کتان دورو ویزیتی تومان۱۱۰٬۰۰۰
لمینیت برجسته ویزیتی تومان۲۰۵٬۰۰۰
سلفون براق طلاکوب دورو تومان۲۰۳٬۰۰۰
لیبل سلفون براق طلاکوب تومان۱۸۵٬۰۰۰
لیبل سلفون مات طلاکوب تومان۱۸۵٬۰۰۰
لیبل بدون روکش طلاکوب تومان۱۵۶٬۰۰۰
سلفون مخملی یکرو تومان۲۱۰٬۰۰۰
سلفون مخملی دورو تومان۲۲۵٬۰۰۰
کتان یکرو طلاکوب تومان۲۶۵٬۰۰۰
کتان دو رو طلاکوب تومان۲۸۰٬۰۰۰
سلفون مات طلاکوب دورو تومان۲۰۳٬۰۰۰
لیبل سلفون براق تومان۱۰۲٬۰۰۰
لیبل سلفون مات تومان۱۰۲٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
سلفون مات سایز لمینیتی یکرو تومان۱۳۲٬۰۰۰
سلفون مات سایز لمینیتی دورو تومان۱۳۲٬۰۰۰
سلفون براق سایز لمینیتی دورو تومان۱۳۲٬۰۰۰
سلفون براق سایز لمینیتی یکرو تومان۱۳۲٬۰۰۰
گلاسه بدون روکش دورو سایز لمینیتی تومان۱۳۵٬۰۰۰
کارت ویزیت مخملی سایز لمینیتی تومان۲۸۰٬۰۰۰
لمینت برجسته دو رو تومان۲۶۰٬۰۰۰
لمینت براق دورو تومان۲۵۲٬۰۰۰
لمینت براق سایز متفرقه و قالب دار تومان۳۲۰٬۰۰۰
لمینت مات دورو تومان۴۳۰٬۰۰۰
لمینت مات سایز متفرقه و قالب دار تومان۵۸۰٬۰۰۰
استخوانی برجسته مربعی دورو طلاکوب 18 روزه تومان۳۱۰٬۰۰۰
کارت ویزیت یکرو مخملی کوچک تومان۱۹۰٬۰۰۰
کارت ویزیت دورو مخملی کوچک تومان۲۰۳٬۰۰۰
لمینت براق طرح موج تومان۲۴۳٬۰۰۰
لمینت مات طرح موج تومان۳۴۴٬۰۰۰
استخوانی برجسته مربعی دورو طلاکوب 18 روزه تومان۳۱۰٬۰۰۰
لمینت براق ویزیتی تومان۲۰۸٬۰۰۰
لمینت مات ویزیتی تومان۳۶۵٬۰۰۰
سلفون براق طرح موج تومان۱۳۵٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
برچسب CD تومان۷۸۰٬۰۰۰
برچسب اموال تومان۲۵۵٬۰۰۰
برچسب شیشه ای 8 روزه تومان۴۶۰٬۰۰۰
برچسب متالایز 30 روزه تومان۵۰۰٬۰۰۰
لیبل سلفون براق تومان۱۰۰٬۰۰۰
لیبل بدون روکش تومان۹۷٬۰۰۰
لیبل سلفون براق طلاکوب تومان۱۸۵٬۰۰۰
لیبل بدون روکش طلاکوب تومان۱۵۸٬۰۰۰
لیبل سلفون مات طلاکوب تومان۱۸۵٬۰۰۰
لیبل سلفون مات تومان۱۰۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
ست اداری تحریر 80 گرم تومان۱٬۷۱۰٬۰۰۰
ست اداری تحریر 100 گرم تومان۱٬۹۹۵٬۰۰۰
ست اداری کتان 120 گرم تومان۲٬۶۴۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
ست اداری تحریر 80 گرم تومان۱٬۹۰۰٬۰۰۰
ست اداری تحریر 100 گرم تومان۲٬۷۳۵٬۰۰۰
ست اداری کتان 120 گرم تومان۲٬۷۸۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
پاکت A4 تحریر 80 گرم تومان۹۶۵٬۰۰۰
پاکت A3 تحریر 80 گرم تومان۱٬۸۳۰٬۰۰۰
پاکت ملخی تحریر 80 گرم تومان۴۰۵٬۰۰۰
پاکت A5 تحریر 80 گرم تومان۵۰۵٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
پاکت ملخی تحریر ایرانی تومان۷۸۰٬۰۰۰
پاکت A5 تحریر ایرانی تومان۴۸۰٬۰۰۰
پاکت A4 تحریر ایرانی تومان۷۸۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
پاکت ملخی گلاسه 135 گرم تومان۵۵۵٬۰۰۰
پاکت A5 گلاسه 135 گرم تومان۶۳۵٬۰۰۰
پاکت A4 گلاسه 135 گرم تومان۱٬۲۱۰٬۰۰۰
پاکت A3 گلاسه 135 گرم تومان۲٬۳۸۵٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
پاکت ملخی گلاسه 170 گرم تومان۷۴۰٬۰۰۰
پاکت A5 گلاسه 170 گرم تومان۹۱۵٬۰۰۰
پاکت گلاسه 170 گرمی A4 یکرو تومان۴۵۰٬۰۰۰
گلاسه 170 گرمی A4 دورو تومان۵۵۵٬۰۰۰
گلاسه 170 گرمی A4 استاندارد یکرو تومان۶۷۵٬۰۰۰
گلاسه 170 گرمی A5 یکرو تومان۲۲۰٬۰۰۰
گلاسه 170 گرمی A5 دورو تومان۲۷۵٬۰۰۰
گلاسه 170 گرمی A5 استاندارد یکرو تومان۳۴۰٬۰۰۰
گلاسه 170 گرمی A6 دورو تومان۱۳۹٬۰۰۰
گلاسه 170 گرمی A6یکرو تومان۱۱۳٬۰۰۰
گلاسه 170 گرمی B5 یکرو تومان۳۸۵٬۰۰۰
گلاسه 170 گرمی B5 دورو تومان۴۷۰٬۰۰۰
گلاسه 170 گرمی B4 دورو تومان۹۱۵٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
پاکت کتان 120 گرم A4 / هزارتایی تومان۱٬۴۲۰٬۰۰۰
پاکت کتان 120 گرم A3 / هزارتایی تومان۲٬۸۵۰٬۰۰۰
پاکت کتان 120 گرم ملخی / هزارتایی تومان۶۵۵٬۰۰۰
پاکت کتان120 گرم A5 / هزارتایی تومان۷۶۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
پاکت ملخی کرافت تومان۵۱۰٬۰۰۰
پاکت A5 کرافت تومان۶۰۳٬۰۰۰
پاکت A4 کرافت تومان۱٬۱۴۸٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
پاکت طلاکوب گلاسه 135 گرم ملخی تومان۸۰۰٬۰۰۰
پاکت طلاکوب گلاسه 135 گرم A5 تومان۹۰۰٬۰۰۰
پاکت طلاکوب گلاسه 135 گرم A4 تومان۱٬۶۳۵٬۰۰۰
پاکت طلاکوب گلاسه 135 گرم A3 تومان۲٬۷۵۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
پاکت طلاکوب تحریر 80 گرم A4 تومان۱٬۲۰۰٬۰۰۰
پاکت طلاکوب تحریر 80 گرم A3 تومان۱٬۹۹۵٬۰۰۰
پاکت طلاکوب تحریر 80 گرم ملخی تومان۶۷۰٬۰۰۰
پاکت طلاکوب تحریر 80 گرم A5 تومان۷۸۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
پاکت طلاکوب تحریر ایرانی ملخی تومان۷۸۰٬۰۰۰
پاکت طلاکوب تحریر ایرانی A5 تومان۷۵۰٬۰۰۰
پاکت طلاکوب تحریر ایرانی A4 تومان۱٬۲۰۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
تراکت گلاسه 170 گرمی A4 تومان۴۵۰٬۰۰۰
تراکت گلاسه 170 گرمی A5 تومان۲۳۰٬۰۰۰
تراکت گلاسه 170 گرمی A6 تومان۱۱۵٬۰۰۰
تراکت گلاسه 170 گرمی B4 تومان۷۸۰٬۰۰۰
تراکت گلاسه 170 گرمی B5 تومان۳۹۰٬۰۰۰
تراکت گلاسه 170 گرمی A5 استاندراد تومان۳۵۰٬۰۰۰
تراکت گلاسه 170 گرمی A4 استاندارد تومان۶۹۵٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
تراکت گلاسه 170 گرمی A4 تومان۵۶۳٬۰۰۰
تراکت گلاسه 170 گرمی A5 تومان۲۸۲٬۰۰۰
تراکت گلاسه 170 گرمی A6 تومان۱۴۱٬۰۰۰
تراکت گلاسه 170 گرمی B4 تومان۹۱۵٬۰۰۰
تراکت گلاسه 170 گرمی B5 تومان۴۸۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
گلاسه 135گرمی A4 استاندارد تومان۵۶۳٬۰۰۰
تراکت گلاسه 135گرمی A4 تومان۳۸۲٬۰۰۰
گلاسه 135گرمی A5 استاندراد تومان۳۰۰٬۰۰۰
گلاسه 135گرمی A5 تومان۱۹۲٬۰۰۰
گلاسه 135گرمی A6 تومان۹۵٬۰۰۰
گلاسه 135گرمی 10×20 تومان۱۸۶٬۰۰۰
گلاسه 135گرمی 10×10 تومان۹۵٬۰۰۰
گلاسه 135گرمی B4 تومان۵۷۹٬۰۰۰
گلاسه 135گرمی B5 تومان۲۸۸٬۰۰۰
گلاسه 135گرمی B6 تومان۱۴۲٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
گلاسه 135گرمی A4 تومان۴۹۰٬۰۰۰
گلاسه 135گرمی A5 تومان۲۴۵٬۰۰۰
گلاسه 135گرمی A6 تومان۱۲۲٬۰۰۰
گلاسه 135گرمی 10×20 تومان۱۸۵٬۰۰۰
گلاسه 135گرمی 10×10 تومان۱۲۲٬۰۰۰
گلاسه 135گرمی B4 تومان۸۰۰٬۰۰۰
گلاسه 135گرمی B5 تومان۳۹۶٬۰۰۰
گلاسه 135گرمی B6 تومان۱۹۸٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
تحریر 80 گرم A4 تومان۲۹۵٬۰۰۰
تحریر 80 گرم A5 تومان۱۴۸٬۰۰۰
تحریر 80 گرم A6 تومان۷۱٬۰۰۰
تحریر 80 گرم 10×20 تومان۱۱۸٬۰۰۰
تحریر 80 گرم 10×10 تومان۴۸٬۰۰۰
تحریر 80 گرم B4 تومان۴۵۱٬۰۰۰
تحریر 80 گرم B5 تومان۲۲۰٬۰۰۰
تحریر 80 گرم B6 تومان۱۱۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
تراکت تحریر 80 گرم A5 تومان۱۹۸٬۰۰۰
تراکت تحریر 80 گرم A6 تومان۹۹٬۰۰۰
تراکت تحریر 80 گرم 10×20 تومان۱۲۸٬۰۰۰
تراکت تحریر 80 گرم 10×10 تومان۶۷٬۰۰۰
تراکت تحریر 80 گرم B4 تومان۶۷۰٬۰۰۰
تراکت تحریر 80 گرم B5 تومان۳۱۵٬۰۰۰
تراکت تحریر 80 گرم B6 تومان۱۶۶٬۰۰۰
تراکت تحریر 80 گرم A4 تومان۳۹۴٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
تحریر 80 گرم A4 تومان۳۸۹٬۰۰۰
تحریر 80 گرم A5 تومان۱۸۹٬۰۰۰
تحریر 80 گرم A6 تومان۹۷٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
تحریر 80 گرم A4 تومان۵۵۸٬۰۰۰
تحریر 80 گرم A5 تومان۲۸۵٬۰۰۰
تحریر 80 گرم A6 تومان۱۴۳٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
تراکت تحریر ایرانی A4 تومان۲۶۵٬۰۰۰
تراکت تحریر ایرانی A5 تومان۱۳۳٬۰۰۰
تراکت تحریر ایرانی A6 تومان۶۶٬۰۰۰
تراکت تحریر ایرانی 20×10 تومان۱۴۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
تراکت کرافت 80 گرمی A4 تومان۳۵۵٬۰۰۰
تراکت کرافت 80 گرمی A5 تومان۱۷۵٬۰۰۰
تراکت کرافت 80 گرمی B4 تومان۴۲۰٬۰۰۰
تراکت کرافت 80 گرمی B5 تومان۲۴۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
تراکت کرافت 80 گرمی A4 تومان۴۶۵٬۰۰۰
تراکت کرافت 80 گرمی A5 تومان۲۳۲٬۰۰۰
تراکت کرافت 80 گرمی B4 تومان۶۶۰٬۰۰۰
تراکت کرافت 80 گرمی B5 تومان۳۴۵٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
پوستر تحریر ایرانی یکرو 100*70 تومان۳٬۹۰۰٬۰۰۰
پوستر تحریر ایرانی یکرو 50*70 تومان۱٬۶۱۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
پوستر تحریر 80 گرم یکرو 100*70 تومان۳٬۹۰۰٬۰۰۰
پوستر تحریر 80 گرم یکرو 50*70 تومان۱٬۸۰۶٬۰۰۰
پوستر تحریر 80 گرم یکرو 60*90 تومان۳٬۸۰۰٬۰۰۰
پوستر تحریر 80 گرم یکرو 45*60 تومان۱٬۶۹۱٬۰۰۰
پوستر تحریر 80 گرم یکرو A3 تومان۸۴۵٬۰۰۰
پوستر تحریر 80 گرم دورو A3 تومان۱٬۲۴۵٬۰۰۰
پوستر تحریر 80 گرم B3یکرو تومان۹۰۳٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
پوستر گلاسه 135 گرمی یکرو 100*70 تومان۶٬۲۰۰٬۰۰۰
پوستر گلاسه 135 گرمی یکرو 50*70 تومان۲٬۳۴۱٬۰۰۰
پوستر گلاسه 135 گرمی یکرو 60*90 تومان۴٬۱۰۰٬۰۰۰
پوستر گلاسه 135 گرمی یکرو 45*60 تومان۲٬۰۰۶٬۰۰۰
پوستر گلاسه 135 گرمی A3 یکرو تومان۷۷۸٬۰۰۰
پوستر گلاسه 135 گرمی A3 دورو تومان۱٬۴۴۰٬۰۰۰
پوستر گلاسه 135گرمی B3یکرو تومان۱٬۲۰۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
سربرگ کتان 120 گرمی A4 یکرو تومان۶۷۵٬۰۰۰
سربرگ کتان 120 گرمی A4 دورو تومان۹۰۵٬۰۰۰
سربرگ کتان 120 گرمی A5 یکرو تومان۳۶۹٬۰۰۰
سربرگ کتان 120 گرمی A5 دورو تومان۴۵۰٬۰۰۰
سربرگ کتان 120 گرمی A6 یکرو تومان۲۵۵٬۰۰۰
سربرگ کتان 120 گرمیA6 دورو تومان۳۰۵٬۰۰۰