لیست قیمت ها

عنوانقیمتعملیات
سلفون مات دورو تومان۱۲۵٬۰۰۰
کارت ویزیت گلاسه بدون روکش یکرو تومان۱۱۰٬۰۰۰
کارت ویزیت گلاسه بدون روکش دورو تومان۱۳۰٬۰۰۰
تراکت و سربرگ تحریر A3 معمولی (29.40) 80 گرمی دورو تومان۸۸۵٬۰۰۰
سلفون براق یکرو تومان۹۹٬۰۰۰
سلفون براق دورو تومان۱۲۵٬۰۰۰
سلفون مات یکرو تومان۹۹٬۰۰۰
کتان یکرو ویزیتی تومان۱۶۰٬۰۰۰
کتان دورو ویزیتی تومان۱۸۰٬۰۰۰
سلفون براق طلاکوب دورو تومان۳۸۰٬۰۰۰
سلفون مخملی یکرو تومان۳۰۰٬۰۰۰
سلفون مخملی دورو تومان۳۴۰٬۰۰۰
کتان یکرو طلاکوب تومان۳۸۰٬۰۰۰
کتان دو رو طلاکوب تومان۴۰۰٬۰۰۰
سلفون مات طلاکوب دورو تومان۳۸۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
پی وی سی نیمه شفاف یکرو تومان۰
پی وی سی دورو تومان۰
پی وی سی برفکی(نیمه شفاف) یکرو تومان۳۳۰٬۰۰۰
PVC برفکی 800میکرون 500 تایی طلاکوب تومان۷۰۰٬۰۰۰
PVC برفکی 300 میکرون 500 تایی تومان۲۳۷٬۰۰۰
طلاکوب pvc تومان۱٬۳۰۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
سلفون مات سایز لمینیتی یکرو تومان۱۶۸٬۰۰۰
سلفون مات سایز لمینیتی دورو تومان۱۹۹٬۰۰۰
سلفون براق سایز لمینیتی دورو تومان۱۹۹٬۰۰۰
سلفون براق سایز لمینیتی یکرو تومان۱۶۸٬۰۰۰
گلاسه بدون روکش دورو سایز لمینیتی تومان۲۱۰٬۰۰۰
کارت ویزیت مخملی سایز لمینیتی تومان۴۶۰٬۰۰۰
لمینت برجسته دو رو تومان۴۴۰٬۰۰۰
لمینت براق دورو تومان۴۰۵٬۰۰۰
تراکت و سربرگ تحریر A3 معمولی (29.40) 80 گرمی دورو تومان۸۸۵٬۰۰۰
لمینت براق سایز متفرقه و قالب دار تومان۵۵۰٬۰۰۰
لمینت مات دورو تومان۹۱۰٬۰۰۰
لمینت مات سایز متفرقه و قالب دار تومان۱٬۱۰۰٬۰۰۰
لمینت براق طرح موج تومان۴۱۰٬۰۰۰
لمینت مات طرح موج تومان۹۱۰٬۰۰۰
لمینت براق ویزیتی تومان۳۳۰٬۰۰۰
لمینت مات ویزیتی تومان۸۱۰٬۰۰۰
سلفون براق طرح موج تومان۲۸۰٬۰۰۰
سلفون مات طرح موج تومان۲۸۰٬۰۰۰
کتان لمینیت طلاکوب مربع تومان۴۸۵٬۰۰۰
لمینت براق مربعی تومان۲۸۵٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
سلفون براق سایز لمینتی 500 تایی تومان۱۷۵٬۰۰۰
سلفون مات سایز لمینتی 500 تایی تومان۱۷۵٬۰۰۰
لمینیت برجسته 500 تایی تومان۳۸۰٬۰۰۰
لمینیت برجسته مربعی 500 تایی تومان۲۸۵٬۰۰۰
لمینیت براق 500 تایی تومان۲۶۰٬۰۰۰
لمینیت مات 500 تایی تومان۵۴۰٬۰۰۰
PVC برفکی 800میکرون 500 تایی طلاکوب تومان۷۰۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
لمینت مات مربع تومان۸۱۰٬۰۰۰
لمینت براق مربع تومان۲۸۵٬۰۰۰
لمینت برجسته مربع تومان۳۳۰٬۰۰۰
لمینت برجسته مربع طلاکوب تومان۵۲۵٬۰۰۰
لمینت برجسته مخملی مربع تومان۵۲۰٬۰۰۰
کتان لمینت مربع تومان۳۵۰٬۰۰۰
کتان لمینت مربع طلاکوب تومان۵۵۰٬۰۰۰
سلفون مات مربعی تومان۲۴۸٬۰۰۰
سلفون براق مربعی تومان۲۴۸٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
برچسب CD تومان۸۸۰٬۰۰۰
برچسب اموال تومان۴۰۰٬۰۰۰
برچسب شیشه ای 8 روزه تومان۴۶۰٬۰۰۰
برچسب متالایز 30 روزه تومان۵۰۰٬۰۰۰
لیبل سلفون براق تومان۱۱۷٬۰۰۰
لیبل بدون روکش تومان۱۱۰٬۰۰۰
لیبل سلفون براق طلاکوب تومان۲۶۰٬۰۰۰
لیبل بدون روکش طلاکوب تومان۲۴۰٬۰۰۰
لیبل سلفون مات طلاکوب تومان۲۶۰٬۰۰۰
لیبل سلفون مات تومان۱۵۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
ست اداری تحریر 80 گرم تومان۲٬۴۷۵٬۰۰۰
ست اداری تحریر 100 گرم تومان۲٬۸۹۵٬۰۰۰
ست اداری کتان 120 گرم تومان۳٬۴۹۵٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
ست اداری تحریر 80 گرم تومان۲٬۹۲۰٬۰۰۰
ست اداری تحریر 100 گرم تومان۳٬۲۲۵٬۰۰۰
ست اداری کتان 120 گرم تومان۳٬۸۲۵٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
پاکت A4 تحریر 80 گرم تومان۱٬۷۸۰٬۰۰۰
پاکت A3 تحریر 80 گرم تومان۲٬۳۰۰٬۰۰۰
پاکت ملخی تحریر 80 گرم تومان۸۲۰٬۰۰۰
پاکت A5 تحریر 80 گرم تومان۹۴۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
پاکت تحریر 100 گرم A4 / هزارتایی تومان۱٬۸۶۸٬۰۰۰
پاکت تحریر 100 گرم A3 / هزارتایی تومان۳٬۵۵۰٬۰۰۰
پاکت تحریر 100 گرم ملخی / هزارتایی تومان۸۵۰٬۰۰۰
پاکت تحریر 100 گرم A5 / هزارتایی تومان۱٬۰۲۷٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
پاکت ملخی تحریر ایرانی تومان۷۸۰٬۰۰۰
پاکت A5 تحریر ایرانی تومان۴۸۰٬۰۰۰
پاکت A4 تحریر ایرانی تومان۷۸۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
پاکت ملخی گلاسه 135 گرم تومان۱٬۰۱۹٬۰۰۰
پاکت A5 گلاسه 135 گرم تومان۱٬۱۳۱٬۰۰۰
پاکت A4 گلاسه 135 گرم تومان۲٬۰۷۵٬۰۰۰
پاکت A3 گلاسه 135 گرم تومان۳٬۹۸۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
پاکت ملخی گلاسه 170 گرم تومان۱٬۱۷۷٬۰۰۰
پاکت A5 گلاسه 170 گرم تومان۱٬۴۸۵٬۰۰۰
پاکت A4 گلاسه 170 گرم تومان۲٬۵۵۸٬۰۰۰
گلاسه 170 گرمی A4 دورو تومان۶۵۸٬۰۰۰
گلاسه 170 گرمی A4 استاندارد یکرو تومان۷۲۰٬۰۰۰
گلاسه 170 گرمی A5 یکرو تومان۲۴۰٬۰۰۰
گلاسه 170 گرمی A5 دورو تومان۳۷۲٬۰۰۰
گلاسه 170 گرمی A5 استاندارد یکرو تومان۳۶۰٬۰۰۰
گلاسه 170 گرمی A6 دورو تومان۲۱۸٬۰۰۰
گلاسه 170 گرمی A6یکرو تومان۱۹۹٬۰۰۰
گلاسه 170 گرمی B5 یکرو تومان۳۸۵٬۰۰۰
گلاسه 170 گرمی B5 دورو تومان۴۷۰٬۰۰۰
گلاسه 170 گرمی B4 دورو تومان۹۱۵٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
پاکت کتان 120 گرم A4 / هزارتایی تومان۲٬۴۰۵٬۰۰۰
پاکت کتان 120 گرم A3 / هزارتایی تومان۴٬۲۹۰٬۰۰۰
پاکت کتان 120 گرم ملخی / هزارتایی تومان۱٬۱۱۰٬۰۰۰
پاکت کتان120 گرم A5 / هزارتایی تومان۱٬۳۲۲٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
پاکت ملخی کرافت تومان۵۱۰٬۰۰۰
پاکت A5 کرافت تومان۶۰۳٬۰۰۰
پاکت A4 کرافت تومان۱٬۱۴۸٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
پاکت طلاکوب گلاسه 135 گرم ملخی تومان۸۰۰٬۰۰۰
پاکت طلاکوب گلاسه 135 گرم A5 تومان۹۰۰٬۰۰۰
پاکت طلاکوب گلاسه 135 گرم A4 تومان۱٬۶۳۵٬۰۰۰
پاکت طلاکوب گلاسه 135 گرم A3 تومان۲٬۷۵۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
پاکت طلاکوب تحریر 80 گرم A4 تومان۱٬۲۰۰٬۰۰۰
پاکت طلاکوب تحریر 80 گرم A3 تومان۱٬۹۹۵٬۰۰۰
پاکت طلاکوب تحریر 80 گرم ملخی تومان۶۷۰٬۰۰۰
پاکت طلاکوب تحریر 80 گرم A5 تومان۷۸۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
پاکت طلاکوب تحریر ایرانی ملخی تومان۷۸۰٬۰۰۰
پاکت طلاکوب تحریر ایرانی A5 تومان۷۵۰٬۰۰۰
پاکت طلاکوب تحریر ایرانی A4 تومان۱٬۲۰۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
گلاسه 170 گرمی A4 تومان۸۳۵٬۰۰۰
گلاسه 170 گرمی A5 تومان۴۲۵٬۰۰۰
گلاسه 170 گرمی A6 تومان۳۰۰٬۰۰۰
گلاسه 170 گرمی B4 تومان۱٬۱۱۹٬۰۰۰
گلاسه 170 گرمی B5 تومان۵۶۹٬۰۰۰
گلاسه 170 گرمی A5 استاندراد تومان۴۵۹٬۰۰۰
گلاسه 170 گرمی A4 استاندارد تومان۸۷۵٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
گلاسه 170 گرمی A4 تومان۹۵۵٬۰۰۰
گلاسه 170 گرمی A5 تومان۵۴۰٬۰۰۰
گلاسه 170 گرمی A6 تومان۳۴۸٬۰۰۰
گلاسه 170 گرمی B4 تومان۱٬۳۸۸٬۰۰۰
گلاسه 170 گرمی B5 تومان۶۹۵٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
گلاسه 135گرمی A4 استاندارد تومان۷۱۵٬۰۰۰
گلاسه 135گرمی A4 تومان۶۸۵٬۰۰۰
گلاسه 135گرمی A5 استاندراد تومان۳۹۵٬۰۰۰
گلاسه 135گرمی A5 تومان۳۵۵٬۰۰۰
گلاسه 135گرمی A6 تومان۱۹۵٬۰۰۰
گلاسه 135گرمی 10×20 تومان۲۸۵٬۰۰۰
گلاسه 135گرمی 10×10 تومان۱۹۵٬۰۰۰
گلاسه 135گرمی B4 تومان۹۱۵٬۰۰۰
گلاسه 135گرمی B5 تومان۴۸۵٬۰۰۰
گلاسه 135گرمی B6 تومان۲۵۵٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
گلاسه 135گرمی A4 تومان۹۴۵٬۰۰۰
گلاسه 135گرمی A5 تومان۵۱۰٬۰۰۰
گلاسه 135گرمی A6 تومان۲۵۵٬۰۰۰
گلاسه 135گرمی 10×20 تومان۳۸۵٬۰۰۰
گلاسه 135گرمی 10×10 تومان۲۷۵٬۰۰۰
گلاسه 135گرمی B4 تومان۱٬۲۸۵٬۰۰۰
گلاسه 135گرمی B5 تومان۶۸۵٬۰۰۰
گلاسه 135گرمی B6 تومان۳۷۵٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
تحریر 80 گرم A4 تومان۵۷۸٬۰۰۰
تحریر 80 گرم A5 تومان۲۹۵٬۰۰۰
تحریر 80 گرم A6 تومان۱۵۵٬۰۰۰
تحریر 80 گرم 10×20 تومان۲۱۰٬۰۰۰
تحریر 80 گرم 10×10 تومان۱۴۰٬۰۰۰
تحریر 80 گرم B4 تومان۸۵۰٬۰۰۰
تحریر 80 گرم B5 تومان۴۴۰٬۰۰۰
تحریر 80 گرم B6 تومان۲۳۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
تراکت تحریر 80 گرم A5 تومان۴۲۰٬۰۰۰
تراکت تحریر 80 گرم A6 تومان۲۱۵٬۰۰۰
تراکت تحریر 80 گرم 10×20 تومان۳۱۰٬۰۰۰
تراکت تحریر 80 گرم 10×10 تومان۲۹۸٬۰۰۰
تراکت تحریر 80 گرم B4 تومان۱٬۲۸۵٬۰۰۰
تراکت تحریر 80 گرم B5 تومان۶۴۰٬۰۰۰
تراکت تحریر 80 گرم B6 تومان۳۲۵٬۰۰۰
تراکت تحریر 80 گرم A4 تومان۸۱۵٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
تحریر 80 گرم A4 تومان۷۵۸٬۰۰۰
تحریر 80 گرم A5 تومان۳۷۵٬۰۰۰
تحریر 80 گرم A6 تومان۲۰۵٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
تحریر 80 گرم A4 تومان۱٬۱۰۰٬۰۰۰
تحریر 80 گرم A5 تومان۵۸۵٬۰۰۰
تحریر 80 گرم A6 تومان۳۱۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
تراکت تحریر ایرانی A4 تومان۲۶۵٬۰۰۰
تراکت تحریر ایرانی A5 تومان۱۳۳٬۰۰۰
تراکت تحریر ایرانی A6 تومان۶۶٬۰۰۰
تراکت تحریر ایرانی 20×10 تومان۱۴۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
تراکت کرافت 80 گرمی A4 تومان۳۵۵٬۰۰۰
تراکت کرافت 80 گرمی A5 تومان۱۷۵٬۰۰۰
تراکت کرافت 80 گرمی B4 تومان۴۲۰٬۰۰۰
تراکت کرافت 80 گرمی B5 تومان۲۴۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
تراکت کرافت 80 گرمی A4 تومان۴۶۵٬۰۰۰
تراکت کرافت 80 گرمی A5 تومان۲۳۲٬۰۰۰
تراکت کرافت 80 گرمی B4 تومان۶۶۰٬۰۰۰
تراکت کرافت 80 گرمی B5 تومان۳۴۵٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
پوستر تحریر 80 گرم یکرو 50*70 تومان۳٬۳۹۵٬۰۰۰
پوستر تحریر 80 گرم یکرو 60*90 تومان۵٬۹۰۰٬۰۰۰
پوستر تحریر 80 گرم یکرو 45*60 تومان۳٬۰۸۰٬۰۰۰
پوستر تحریر 80 گرم یکرو A3 تومان۱٬۵۵۰٬۰۰۰
پوستر تحریر 80 گرم دورو A3 تومان۲٬۳۹۰٬۰۰۰
پوستر تحریر 80 گرم B3یکرو تومان۱٬۶۸۰٬۰۰۰
پوستر تحریر 80 گرمی یکرو 70 *100 تومان۶٬۵۰۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
پوستر گلاسه 135 گرمی یکرو 100*70 تومان۷٬۴۸۰٬۰۰۰
پوستر گلاسه 135 گرمی یکرو 50*70 تومان۳٬۹۰۰٬۰۰۰
پوستر گلاسه 135 گرمی یکرو 60*90 تومان۶٬۳۳۳٬۰۰۰
پوستر گلاسه 135 گرمی یکرو 45*60 تومان۳٬۴۸۰٬۰۰۰
پوستر گلاسه 135 گرمی A3 یکرو تومان۱٬۸۵۰٬۰۰۰
پوستر گلاسه 135 گرمی A3 دورو تومان۲٬۵۹۰٬۰۰۰
پوستر گلاسه 135گرمی B3یکرو تومان۱٬۹۰۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
سربرگ کتان 120 گرمی A4 یکرو تومان۱٬۰۸۰٬۰۰۰
سربرگ کتان 120 گرمی A4 دورو تومان۱٬۳۲۸٬۰۰۰
سربرگ کتان 120 گرمی A5 یکرو تومان۵۱۰٬۰۰۰
سربرگ کتان 120 گرمی A5 دورو تومان۶۷۵٬۰۰۰
سربرگ کتان 120 گرمی A6 یکرو تومان۲۸۰٬۰۰۰
سربرگ کتان 120 گرمیA6 دورو تومان۳۳۸٬۰۰۰